Hội Thảo

PĀRAGATE® thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề cho các thành viên trong/ngoài câu lạc bộ có thể giao lưu, học hỏi.

Bên cạnh đó, các buổi hội thảo chuyên ngành với những HLV hàng đầu thế giới luôn thu hút đông đảo sự quan tâm, tham gia của học viên và thành viên yêu quý của PĀRAGATE®.

1. Hội thảo Giải phẫu trong vận động Pilates

2.Hội thảo tập luyện Pilates cùng gv hàng đầu Stott Pilates

3. Hội thảo Thiền dành cho cuộc sống

4. Hội thảo Restorative

nhận thông tin ưu đãi