Lịch Tập Tại Paragate

[𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘] 𝗟𝗜̣𝗖𝗛 𝗧𝗔̣̂𝗣 𝗧𝗨𝗔̂̀𝗡 𝟮𝟱/𝟵🍀
🌻 Khởi động tuần mới thật chăm chỉ nha cả nhà
🌻 Lịch tập sẽ cập nhật thường xuyên để phù hợp với số đông khách hàng.
🌻 Chiêu sinh những lớp đang còn trống
𝓗𝓪̃𝔂 𝓷𝓱𝓸̛́ 𝓻𝓪̆̀𝓷𝓰 𝓹𝓱𝓲𝓮̂𝓷 𝓫𝓪̉𝓷 𝓽𝓾̛𝓸̛𝓷𝓰 𝓵𝓪𝓲 𝓬𝓾̉𝓪 𝓫𝓪̣𝓷 𝓭𝓪𝓷𝓰 𝓽𝓻𝓸̂𝓷𝓰 𝓬𝓪̣̂𝔂 𝓿𝓪̀𝓸 𝓫𝓪̣𝓷 𝓭𝓮̂̉ 𝓽𝓲𝓮̂́𝓹 𝓽𝓾̣𝓬 𝓹𝓱𝓪́𝓽 𝓽𝓻𝓲𝓮̂̉𝓷 𝓿𝓪̀ 𝓿𝓾̛𝓸̛𝓷 𝓽𝓸̛́𝓲 𝓾̛𝓸̛́𝓬 𝓶𝓸̛ 𝓬𝓾̉𝓪 𝓶𝓲̀𝓷𝓱. 🥰😘💖
Hãy chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cùng Pāragate nhé cả nhà 🌈
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'Time PARAGATE PILATES SCHEDULE 7:00-8:00 TUESDAY Reformer 1:5 8:00-9:00 8:00- WEDNESDAY Pilates Reformer1 1:5 THURSDAY PÃRAGATE FRIDAY Pilates Reformer 1:5 12:00-13:00 SATURDAY Pilates Mat SUNDAY Pilates Reformer 1:5 12:00-13:00 PilateMat Đang chiêu Reformer 1:5 Pilates Reformer 1:5 Pilates Reformer 1:5 Pilates Mat 15:00-16:00 Pilates Reformer 1:5 Đang chiêusinh Pilates Reformer 1:5 18:00-19:00 Pilates Reformer 1:5 Pilates Reformer 1:5 Pilates Reformer1:5 Pilates Reformer 1:5 18:30-19:30 Pilates Reformer 1:5 PilatesMat Mat Pilates Reformer 1:5 Pilates Mat Pilates Mat Pilates Mat PilatesMat HOTLINE: 084 789 6666 WEBSITE: PARAGATE.VN'
Có thể là hình ảnh về yoga và văn bản cho biết 'PARAGATE YOGA MAT SCHEDULE (25/9-1/10) PARAGATE TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY 5h30-6h30 THURSDAY Hatha Yoga (đang chiêu sinh) FRIDAY SATURDAY Hatha Yoga (đ‘ang chiêu sinh) 17h30- 18h30 Vinyasa Yoga Hatha Yoga (đang chiêu sinh) Power Yoga Vinyasa Yoga 19h30- 20h30 Power oga Hatha Yoga (đang chiêu sinh) Vinyasa Yoga Power Yoga Hatha Yoga đang chiêu sinh) WEBSITE:PARAGATE.VN WEBSITE: PARAGATE.VN Hatha Yoga (đang chiêu sinh) HOTLINE: 084 789 6666'