02-paragate-ccb-landing-web

Từ STOTT PILATES®
Số 1 Thế Giới

Khóa Đào Tạo

STOTT PILATES ® Intensive Cadillac, Chair & Barrels (ICCB) By Merrithew ®

Khóa Đào Tạo

STOTT PILATES ® Intensive Cadillac,
Chair & Barrels (ICCB) Bởi Merrithew ®

Từ STOTT PILATES® - Số 1 Thế Giới

Intensive Cadillac (ICAD)

25 giờ

Học trực tiếp với giảng viên hàng đầu

10 giờ

Quan sát

25 giờ

Luyện tập

10 giờ

Thực hành
giảng dạy

Xây dựng trên nền tảng kiến thức của khóa học IMP hoặc IR bạn sẽ học cách thiết kế và dẫn dắt các bài tập cho học viên trên chiếc máy Cadillac/Trapeze Table
125 bài tập ứng dụng trên máy Cadillac/Trapeze Table

Tổng thời gian moudle: 60 giờ

Bạn sẽ học được những gì?

* Một loạt các bài tập được thực hiện trên Bảng Trapeze Cadillac thông qua các phần trình diễn đầy đủ ở mức Cơ bản và Trung cấp
* Để làm quen tốt hơn với Cadillac như một công cụ để tạo ra các bài tập hoàn chỉnh hoặc như một phần bổ sung cho các thói quen có Matwork và các thiết bị khác
* Để quan sát và trải nghiệm nhiều bài tập sử dụng các tính năng của Cadillac bao gồm Roll-Down Bar, Push-Thru Bar, Trapeze, Leg and Arm Springs
* Mục tiêu của mỗi bài tập, cơ chế sinh học và sự liên kết, cũng như gợi ý và điều chỉnh để đảm bảo an toàn và hiệu quả
* Cách áp dụng Năm nguyên tắc cơ bản của STOTT PILATES cho nhiều bài tập, biến thể và sửa đổi khác nhau
* Trở nên quen thuộc với các nguyên tắc an toàn và ứng dụng của thiết bị cho nhiều nhóm khách hàng
Thực hành Giờ dạy có thể được hoàn thành bằng cách dạy các tiết mục của khóa học STOTT PILATES cho gia đình, bạn học, bạn bè hoặc khách hàng, gợi ý và sửa lỗi cho họ thông qua một bài tập. Thực hành Giảng dạy có thể được thực hiện trực tiếp hoặc bằng cách sử dụng chương trình họp mặt trực tuyến, chẳng hạn như Skype hoặc Zoom.
Thực hành giảng dạy
Giờ ôn luyện thể chất có nghĩa là thực hiện thể chất các bài tập đã học trên lớp. Việc xem xét thực tế tài liệu là rất quan trọng để đảm bảo bạn hiểu đầy đủ trong chính cơ thể mình trước khi cố gắng dạy người khác. Điều cũng rất quan trọng vì nó đảm bảo cơ thể của bạn được chuẩn bị cho thử thách ngày càng tăng ở mỗi cấp độ tiết mục khi bạn chuyển qua Khóa đào tạo dành để trở thành huấn luyện viên STOTT PILATES. Tham gia một lớp học với Người hướng dẫn/Người hướng dẫn được chứng nhận STOTT PILATES hoặc tập luyện với các video khóa học có liên quan trên DVD hoặc thông qua Merrithew Connect có thể được coi là giờ đánh giá thể chất và có thể được hoàn thành riêng lẻ hoặc với các học viên khác.

Học sinh có thể tham gia một buổi Pilates trực tuyến hoặc tham gia một lớp Pilates nhóm trực tuyến dạy các tiết mục STOTT PILATES với Người hướng dẫn/Người hướng dẫn được chứng nhận STOTT PILATES. Sinh viên cũng có thể tham dự Hội thảo trực tuyến Merrithew (do Trung tâm đào tạo Merrithew trên toàn thế giới hoặc Trung tâm đào tạo doanh nghiệp cung cấp).
Đánh giá thể chất
Số giờ quan sát có thể được ghi lại trong bài tập về nhà của khóa học có liên quan hoặc sau khóa học STOTT PILATES và có thể được tích lũy bằng cách xem Người hướng dẫn/Người hướng dẫn được chứng nhận của STOTT PILATES dạy cho khách hàng (trực tiếp hoặc trực tuyến), cũng như xem các video về khóa học có liên quan trên DVD hoặc thông qua Merrithew Connect™. Chúng tôi khuyên bạn nên hoàn thành 50-80% số giờ của mình bằng cách xem Người hướng dẫn/Người hướng dẫn được chứng nhận. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự cho phép từ Trung tâm Đào tạo Merrithew và/hoặc trình bày trước với Người hướng dẫn.
Quan sát
Tất cả các khóa học đều phải có số giờ quan sát, giảng dạy thực hành và đánh giá thể chất tối thiểu và phải hoàn thành giữa các buổi hướng dẫn tại bất kỳ cơ sở STOTT PILATES nào. Học viên có thể được yêu cầu đào tạo bổ sung để có thể đạt chuẩn trước khi chứng nhận. Số lượng giờ dạy thực hành, ôn tập thể chất phải được ghi lại thông tin ngoài giờ lên lớp. Nhật ký thực hành phải được nộp vào ngày thi của bạn (thi viết hoặc thi thực hành). Nếu học sinh không nộp tất cả các bản nhật ký thực hành này trong vòng 7 ngày kể từ phần cuối cùng của bài kiểm tra, toàn bộ bài kiểm tra sẽ bị hủy.
Quan sát, dạy thực hành và đánh giá thể chất

Intensive Stability Chair™ (ICHR)

15 giờ

Học trực tiếp với giảng viên hàng đầu

05 giờ

Quan sát

10 giờ

Luyện tập

10 giờ

Thực hành
giảng dạy

Bạn sẽ học được những gì?

* Các bài tập chức năng nhằm phát triển sức mạnh phần cơ lõi chống lại lực cản của lò xo ở nhiều tư thế, bao gồm đứng, ngồi, nằm sấp và nằm nghiêng
* Cách áp dụng Năm nguyên tắc cơ bản của STOTT * PILATES cho các bài tập Stability Chair ở mức độ cơ bản và trung cấp
* Hiểu rõ hơn về bản chất chuyển động và mục tiêu tập luyện, thực hiện đúng cách và kích hoạt cơ bắp
* Cách cải thiện độ ổn định cơ lõi lõi, tăng sức mạnh ngoại vi và tăng cường tính di động trên một thiết bị
* Cách tùy chọn cho bàn đạp tách biến đổi các bài tập bằng cách tăng sức cản một bên, hai bên và sự qua lại giữa siức mạnh và cân bằng.
* Chữa và điều chỉnh để đảm bảo an toàn và hiệu quả
Xây dựng trên nền tảng kiến thức của khóa học IMP hoặc IR bạn sẽ học cách thiết kế và dẫn dắt các bài tập cho học viên trên chiếc máy Stability Chair STOTT PILATES trình độ Cơ bản và Trung cấp Cấp độ 1 cho cài đặt đào tạo cá nhân hoặc nhóm cho nhiều khách hàng.

Tổng thời gian moudle: 40 giờ

Tất cả các khóa học đều phải có số giờ quan sát, giảng dạy thực hành và đánh giá thể chất tối thiểu và phải hoàn thành giữa các buổi hướng dẫn tại bất kỳ cơ sở STOTT PILATES nào. Học viên có thể được yêu cầu đào tạo bổ sung để có thể đạt chuẩn trước khi chứng nhận. Số lượng giờ dạy thực hành, ôn tập thể chất phải được ghi lại thông tin ngoài giờ lên lớp. Nhật ký thực hành phải được nộp vào ngày thi của bạn (thi viết hoặc thi thực hành). Nếu học sinh không nộp tất cả các bản nhật ký thực hành này trong vòng 7 ngày kể từ phần cuối cùng của bài kiểm tra, toàn bộ bài kiểm tra sẽ bị hủy.
Quan sát, dạy thực hành và đánh giá thể chất
Số giờ quan sát có thể được ghi lại trong bài tập về nhà của khóa học có liên quan hoặc sau khóa học STOTT PILATES và có thể được tích lũy bằng cách xem Người hướng dẫn/Người hướng dẫn được chứng nhận của STOTT PILATES dạy cho khách hàng (trực tiếp hoặc trực tuyến), cũng như xem các video về khóa học có liên quan trên DVD hoặc thông qua Merrithew Connect™. Chúng tôi khuyên bạn nên hoàn thành 50-80% số giờ của mình bằng cách xem Người hướng dẫn/Người hướng dẫn được chứng nhận. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự cho phép từ Trung tâm Đào tạo Merrithew và/hoặc trình bày trước với Người hướng dẫn.
Quan sát
Giờ ôn luyện thể chất có nghĩa là thực hiện thể chất các bài tập đã học trên lớp. Việc xem xét thực tế tài liệu là rất quan trọng để đảm bảo bạn hiểu đầy đủ trong chính cơ thể mình trước khi cố gắng dạy người khác. Điều cũng rất quan trọng vì nó đảm bảo cơ thể của bạn được chuẩn bị cho thử thách ngày càng tăng ở mỗi cấp độ tiết mục khi bạn chuyển qua Khóa đào tạo dành để trở thành huấn luyện viên STOTT PILATES. Tham gia một lớp học với Người hướng dẫn/Người hướng dẫn được chứng nhận STOTT PILATES hoặc tập luyện với các video khóa học có liên quan trên DVD hoặc thông qua Merrithew Connect có thể được coi là giờ đánh giá thể chất và có thể được hoàn thành riêng lẻ hoặc với các học viên khác.

Học sinh có thể tham gia một buổi Pilates trực tuyến hoặc tham gia một lớp Pilates nhóm trực tuyến dạy các tiết mục STOTT PILATES với Người hướng dẫn/Người hướng dẫn được chứng nhận STOTT PILATES. Sinh viên cũng có thể tham dự Hội thảo trực tuyến Merrithew (do Trung tâm đào tạo Merrithew trên toàn thế giới hoặc Trung tâm đào tạo doanh nghiệp cung cấp).
Đánh giá thể chất
Thực hành Giờ dạy có thể được hoàn thành bằng cách dạy các tiết mục của khóa học STOTT PILATES cho gia đình, bạn học, bạn bè hoặc khách hàng, gợi ý và sửa lỗi cho họ thông qua một bài tập. Thực hành Giảng dạy có thể được thực hiện trực tiếp hoặc bằng cách sử dụng chương trình họp mặt trực tuyến, chẳng hạn như Skype hoặc Zoom.
Thực hành giảng dạy

Intensive Barrels (IBRL)

10 giờ

Học trực tiếp với giảng viên hàng đầu

05 giờ

Quan sát

10 giờ

Luyện tập

05 giờ

Thực hành
giảng dạy

Dựa trên kiến ​​thức ngành của bạn và tài liệu học được trong IMP hoặc IR, bạn học cách thiết kế và hướng dẫn các tiết mục STOTT PILATES Ladder Barrel, Spine Corrector và Arc Barrel cho cấp độ 1 Cơ bản và Trung cấp cho các thiết lập đào tạo cá nhân hoặc nhóm cho nhiều khách hàng.

Tổng thời gian moudle: 30 giờ

Bạn sẽ học được những gì?

* Cách áp dụng Năm nguyên tắc cơ bản của STOTT PILATES vào các bài tập trên Arc Barrel, Spine Corrector và Ladder Barrel
* Các bài tập được trình diễn trực tiếp của STOTT PILATES Cơ bản và Trung cấp
* Để hiểu bản chất chuyển động và mục tiêu tập thể dục
* Làm thế nào để hỗ trợ cột sống uốn cong, uốn cong sang bên hoặc duỗi thẳng, nhắm mục tiêu vào các nhóm cơ chính và ngoại vi, và điều chỉnh các bài tập cho phù hợp các loại cơ thể cụ thể
* Cách kết hợp các thanh barrel vào một chương trình và tập luyện toàn thân cho các loại cơ thể cự thể, các vấn đề về tư thế và điều kiện cụ thể
* Để phát triển các kỹ năng quan sát và giao tiếp hiệu quả, gợi ý bằng lời nói và hình ảnh để nâng cao hiệu suất và động lực của khách hàng
Tất cả các khóa học đều phải có số giờ quan sát, giảng dạy thực hành và đánh giá thể chất tối thiểu và phải hoàn thành giữa các buổi hướng dẫn tại bất kỳ cơ sở STOTT PILATES nào. Học viên có thể được yêu cầu đào tạo bổ sung để có thể đạt chuẩn trước khi chứng nhận. Số lượng giờ dạy thực hành, ôn tập thể chất phải được ghi lại thông tin ngoài giờ lên lớp. Nhật ký thực hành phải được nộp vào ngày thi của bạn (thi viết hoặc thi thực hành). Nếu học sinh không nộp tất cả các bản nhật ký thực hành này trong vòng 7 ngày kể từ phần cuối cùng của bài kiểm tra, toàn bộ bài kiểm tra sẽ bị hủy.
Quan sát, dạy thực hành và đánh giá thể chất
Số giờ quan sát có thể được ghi lại trong bài tập về nhà của khóa học có liên quan hoặc sau khóa học STOTT PILATES và có thể được tích lũy bằng cách xem Người hướng dẫn/Người hướng dẫn được chứng nhận của STOTT PILATES dạy cho khách hàng (trực tiếp hoặc trực tuyến), cũng như xem các video về khóa học có liên quan trên DVD hoặc thông qua Merrithew Connect™. Chúng tôi khuyên bạn nên hoàn thành 50-80% số giờ của mình bằng cách xem Người hướng dẫn/Người hướng dẫn được chứng nhận. Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã nhận được sự cho phép từ Trung tâm Đào tạo Merrithew và/hoặc trình bày trước với Người hướng dẫn.
Quan sát
Giờ ôn luyện thể chất có nghĩa là thực hiện thể chất các bài tập đã học trên lớp. Việc xem xét thực tế tài liệu là rất quan trọng để đảm bảo bạn hiểu đầy đủ trong chính cơ thể mình trước khi cố gắng dạy người khác. Điều cũng rất quan trọng vì nó đảm bảo cơ thể của bạn được chuẩn bị cho thử thách ngày càng tăng ở mỗi cấp độ tiết mục khi bạn chuyển qua Khóa đào tạo dành để trở thành huấn luyện viên STOTT PILATES. Tham gia một lớp học với Người hướng dẫn/Người hướng dẫn được chứng nhận STOTT PILATES hoặc tập luyện với các video khóa học có liên quan trên DVD hoặc thông qua Merrithew Connect có thể được coi là giờ đánh giá thể chất và có thể được hoàn thành riêng lẻ hoặc với các học viên khác.

Học sinh có thể tham gia một buổi Pilates trực tuyến hoặc tham gia một lớp Pilates nhóm trực tuyến dạy các tiết mục STOTT PILATES với Người hướng dẫn/Người hướng dẫn được chứng nhận STOTT PILATES. Sinh viên cũng có thể tham dự Hội thảo trực tuyến Merrithew (do Trung tâm đào tạo Merrithew trên toàn thế giới hoặc Trung tâm đào tạo doanh nghiệp cung cấp).
Đánh giá thể chất
Thực hành Giờ dạy có thể được hoàn thành bằng cách dạy các tiết mục của khóa học STOTT PILATES cho gia đình, bạn học, bạn bè hoặc khách hàng, gợi ý và sửa lỗi cho họ thông qua một bài tập. Thực hành Giảng dạy có thể được thực hiện trực tiếp hoặc bằng cách sử dụng chương trình họp mặt trực tuyến, chẳng hạn như Skype hoặc Zoom.
Thực hành giảng dạy
Học viên nhận được gì sau khóa học?
Tiếp nối khóa học Intensive Mat Plus (IMP)Khoá học Intensive Reformer (IR), Khóa học Intensive Cadillac, Chair & Barrel (ICCB) mang tên The Intensive Cadillac, Chair & Barrel (ICCB) cung cấp cho học viên một Chương trình Đào tạo Pilates Toàn diện số 1 Thế giới.
Các bài tập chức năng để phát triển sức mạnh vùng cơ trọng tâm kháng lại áp lực của lò xo 
Cách áp dụng các nguyên tắc cơ bản của STOTT PILATES®
Hiểu rõ hơn về bản chất chuyển động và mục tiêu tập luyện, thực hiện đúng cách và kích hoạt cơ.
Cách để tăng cường sức mạnh cơ trọng tâm, tăng sức mạnh vùng cơ ngoài và sử dụng máy móc một cách linh hoạt 
Gợi ý và điều chỉnh máy móc, tư thế để đảm bảo tính an toàn, hiệu quả.
Cách hỗ trợ cột sống khi uốn, gập bên hoặc duỗi ra để nhắm vào mục tiêu là các nhóm cơ chính và ngoại vi, và để thích ứng các bài tập cụ thể với các nhóm cơ cụ thể
Cách để Barrel áp dụng vào các bài tập cho toàn thân hay chỉ cho một bộ phận cơ thể hay để khắc phục các tư thế đang bị sai của cơ thể
Phát triển kỹ năng giao tiếp và quan sát hiệu quả, gợi ý bằng lời nói và minh họa để nâng cao được hiệu quả và tạo động lực cho khách hàng

STOTT PILATES ® bởi Merrithew chứng chỉ vàng trong làng HLV

Chứng chỉ đào tạo HLV Quốc tế từ STOTT PILATES ® bởi Merrithew luôn là mục tiêu cao nhất trong sự nghiệp trở thành chuyên gia lĩnh vực thể dục và vận động.
Sở hữu tấm vé vàng này trong tay, HLV sẽ đươc hưởng vô vàn lợi ích mà không bất kỳ chứng chỉ nào khác có được.

Thương hiệu đào tạo hàng đầu thế giới
Merrithew là công ty hàng đầu trong lĩnh vực vận động chánh niệm, đã đào tạo hơn 70,000 học viên trên trên toàn cầu.
Giáo trình chất lượng
Phương pháp đào tạo của STOTT PILATES® bởi Merrithew là độc nhất vô nhị, vô song trong ngành về tính kỹ lưỡng và chất lượng.
Module linh hoạt
STOTT PILATES® bởi Merrithew được công nhận toàn cầu về chất lượng đào tạo, đáp ứng được nhu cầu tập luyện của tất cả khách hàng từ phục hồi chức năng đến vận động viên chuyên nghiệp.
Phù hợp nhiều đối tượng
Chương trình đào tạo theo Modul học viên có thể tham gia khóa học từng phần, ví dụ có thể lựa chọn Mat, Refomer, hoặc có thể đạt luôn chứng nhận toàn bộ chương trình.
Hỗ trợ sau đào tạo
Chứng chỉ của STOTT PILATES® bởi Merrithew mang đến cho những HLV tương lai nhiều lợi ích: hỗ trợ sau khóa đào tạo, mua thiết bị luyện tập được giá ưu đãi. Đặc biệt, có quyền truy cập vào chương trình đào tạo toàn diện, video hướng dẫn và sách hướng dẫn cũng như cách giải pháp kinh doanh.

Điều kiện cần để tham gia khóa học

Kiến thức nền tảng
về chức năng giải phẫu cơ thể

Tham gia ít nhất 10 buổi tập luyện
tại Paragate

về paragate

Paragate Yoga & Pilates là trung tâm đào tạo Pilates chuyên nghiệp. Các khóa đào tạo của chúng tôi được phân cấp từ cơ bản đến nâng cao để phù hợp với trình độ của người tập. Thêm vào đó, Paragate Yoga & Pilates còn là địa chỉ đào tạo HLV Pilates quốc tế đầu tiên có chứng chỉ toàn cầu của STOTT PILATES® bởi Merrithew  tại Việt Nam.

Các giáo viên hàng đầu đã Đào tạo tại PĀRAGATE® 

Wayne Seeto

Merrithew Corporate Training Center
Toronto, Ontario, Canada

Bio Link

Kristi Quinn

Bodycenter Instructor Training Studio
Seattle, Washington, USA

Bio Link

Laurentia Kartika Kavriani

Floating
Jakarta, Indonesia

Bio Link

Hsiao-Ching Karyn Kuo

Floating
Tainan, Taiwan

Bio Link

Amy Van Dooremalen

Floating
Ho Chi Minh City, Vietnam

Bio Link

Jee Yeoung Rachel Park

The Pilatest
Watana, Bangkok, Thailand

Bio Link

Paragate lựa chọn hàng đầu để lấy chứng chỉ Pilates
Sự nghiệp trong tương lai sẽ phụ thuôc vào quyết định ngày hôm nay của bạn!!!
Liên kết trực tiếp với STOTT PILATES® bởi Merrithew - thương hiệu đào tạo Ivy League đẳng cấp trên thế giới, nơi đào tạo hơn 70.000 HLV có sức ảnh hưởng toàn cầu.
Được cấp giấy chứng nhận HLV quốc tế đến từ STOTT PILATES® bởi Merrithew
Được đào tạo trực tiếp từ GV hàng đầu có hơn 18 năm kinh nghiệm theo chương trình của STOTT PILATES® bởi Merrithew
Nắm vững toàn bộ kiến thức, kỹ năng và khả năng thiết kế bài tập chuyên nghiệp.
Trải nghiệm phòng tập & thiết bị luyện tập Pilates tiên tiến nhất trên thế giới
Đảm chất lượng đào tạo với số lượng học viên chỉ 12 người/ lớp.

Phản hồi của học viên

Tôi đã tham gia khóa đào tạo HLV Intensive Reformer (IR) của Paragate. Với chứng chỉ quốc tế và kiến thức chuyên môn nhận được, tôi đã tự tin trở thành 1 HLV PILATES, cơ hội nghề nghiệp rộng mở hơn và thu nhập tốt hơn trước rất nhiều.
Minh Anh - HLV Pilates IR
"Pilattes đang là hot trend toàn cầu rồi nhưng lại khá mới ở VIệt Nam. Mình tập bộ môn này tại Paragate 1 thời gian thấy thực sự hiệu quả và cảm thấy ngày càng đam mê vì được sự truyền lửa của cac giáo viên. Mình đang hoàn thiện kỹ năng để trở thành 1 HLV PILATES Quốc Tế.
Chị Ly - Hà Nội
Điều đầu tiên ấn tượng với khóa đào tạo do Paragate liên kết với Marrithew tổ chức là giảng viên quốc tế siêu xịn, siêu dê thương, máy móc nhập khẩu, view triệu đô. Sau khóa huấn luyện mình được hỗ trợ rất nhiều về kiến thức chuyên môn, tài liệu và được kết nối với nhiều HLV xịn xò khác nữa. Cảm ơn Paragate nhiều
Lan Chi - HLV Pilates

cảm ơn học viên luôn ủng hộ paragate

Chi phí đã bao gồm học liệu và digital videos

HỌC PHÍ
EARLY BIRD: 87 triệu
NORMAL: 92 triệu

học phí và ưu đãi

TRỞ THÀNH HUẤN LUYỆN VIÊN PILATES